สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำยากจนเกินไปสำหรับการเล่นกีฬา

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำยากจนเกินไปสำหรับการเล่นกีฬา

เนื่องในวันสากลสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเพื่อการขจัดความยากจน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าทำไมเราจึงต้องการกีฬาในการต่อสู้กับความยากจนปัจจุบันกีฬาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

กีฬามีผลดีต่อการพัฒนาระหว่างประเทศตลอดจนบุคคลที่เข้าร่วม

แม้ว่าในปัจจุบัน โลกกำลังประสบกับความอดอยาก  และความไม่สงบทางการเมืองในหลายส่วนของโลก สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับความยากจนคือมันทำร้ายเยาวชนมากกว่าผู้ใหญ่ ตามรายงานของธนาคารโลกคนจนส่วนใหญ่ในโลกนี้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่เกษตรกรรมเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้ เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ทำให้ยากต่อการทราบความต้องการขั้นพื้นฐานหรือระดมความช่วยเหลือ ยิ่งไปกว่านั้น ฟีดข่าวยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่หนีออกจากบ้านโดยไม่รู้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในอนาคตโดยธรรมชาติแล้ว เด็ก ๆ เป็นส่วนสำคัญของเหตุการณ์เหล่านี้ ล้วนเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวและได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด สำหรับพวกเขา ความต้องการขั้นพื้นฐานนั้นจำเป็น และทุกสิ่งที่อยู่นอกเหนืออาจดูเหมือนไม่สำคัญหรือไม่มีนัยสำคัญด้วยเหตุนี้ ในวันนี้ จึงจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องระลึกถึงผู้ที่ยากจนเกินกว่าจะเล่นกีฬาได้ ความไม่เท่าเทียมกันนี้เป็นทั้งสาเหตุและผลที่ตามมาของวัฏจักรของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การถ่ายโอนความยากจนจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งผู้ที่มองหาความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดไม่เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันทางจิตใจอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงเท่านั้น แต่ยังต้องดิ้นรนเพื่อรักษาสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นกีฬาจึงต้องถูกมองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน เด็กควรมีสิทธิที่จะเป็นเด็ก และกีฬาเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการอนุญาตให้เด็กแสดงออกในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันที่เลวร้ายควรดำเนินการสองขั้นตอนที่จำเป็น โดยเปลี่ยนมุมมองของผู้คนและดำเนินการ ประการแรก ความรับผิดชอบอยู่ที่ผู้ที่อ่านเรื่องราวของผู้ด้อยโอกาสเพื่อมองว่าเรื่องราวเป็นเรื่องของมนุษย์ หลังจากนั้น บางทีเราอาจมองว่ากีฬาเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นทางออกที่ให้ความหวังแก่พวกเขา   จากนั้นเราสามารถหวังว่าวัฏจักรจะถูกทำลาย และผู้ที่เติบโตมาในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยสามารถรู้สึกมีพลังที่จะทำสิ่งต่างๆ มากขึ้นเพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

UNHCRเริ่มดำเนินโครงการกีฬาในค่ายผู้ลี้ภัย องค์กรอื่นๆ 

หลายแห่งได้ติดตามและผู้ให้ทุนสนับสนุนลีกต่างๆ เพื่อนำชุมชนมารวมกัน นี่เป็นจุดเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน สามารถทำให้ผู้คนมองเห็นการอยู่ร่วมกันได้ผ่านกีฬา บางทีสาเหตุพื้นฐานของความไม่สงบอาจได้รับการแก้ไขทีละลีกการใช้กรอบการทำงานที่กำหนดเป้าหมายนี้จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลสามารถกำหนดทิศทางของโครงการที่เสนอในอนาคตภายในภาคส่วนของตนได้ เพื่อให้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุมตลอดเวลาการประเมินใหม่อย่างครอบคลุมของแนวกีฬาจะรวมถึงการทบทวน: ‘กีฬาสำหรับทุกคน’ ซึ่งครอบคลุมโอกาสสำหรับทุกคนที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่คำนึงถึงอายุ ภูมิหลัง หรือความสามารถ; ‘Elite Sport’ หมายถึงด้านต่างๆ เช่น ทีมชาติ ลีก หรือเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และสุดท้าย ‘เศรษฐกิจการกีฬา’ ดูที่งานด้านกีฬาหรือการผลิตและการบริโภคอุปกรณ์กีฬา

ภายในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ เราสามารถถามได้ก่อนอื่นว่าแนวทางปัจจุบันของเราส่งผลกระทบต่อ SDG แต่ละข้ออย่างไร และประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงใดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬานั้นถูกนำมาใช้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อ SDG และกีฬานั้นจะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เพื่อแสดงคำถามสองสามข้อที่ SDGs หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับกีฬาและโอกาสที่กรอบนี้นำเสนอ ให้ฉันนำคุณผ่านการแนะนำ SDG สั้นๆ เป็นที่ชัดเจนว่ากีฬามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ SDGs จำนวนมาก ในขณะที่บางกีฬามีการเชื่อมโยงทางอ้อมเท่านั้น SDGs ทั้ง 17 ประการมีแนวทางที่ครอบคลุมและเป็นองค์รวมเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตของกีฬาการระบาดใหญ่เป็นการเตือนถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) การออกกำลังกายไม่เพียงแต่

ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน 

หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ในวงกว้างกว่านั้น การออกกำลังกายเป็นวิธีการลดทั่วไป เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกครั้งในบริบทของ SDGs บุคคลไม่สามารถหารายได้ที่จำเป็น (SDG 1) เพื่อสนับสนุนครอบครัวของพวกเขา (SDG 2) หากไม่มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ภาคกีฬายังให้โอกาสการจ้างงานที่สำคัญ (SDG 8) – 2.72% ของการจ้างงานทั้งหมดของสหภาพยุโรป – และในแง่ของกีฬา GDP ของสหภาพยุโรปเปรียบได้กับอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และประมงรวมกัน กีฬาจึงเป็นปัจจัยสำคัญและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 การใช้กรอบงาน SDG เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรและบุคคลจะต้องพิจารณาและให้ความ

สำคัญกับวัตถุประสงค์ตลอดจนผลกำไร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)เนื่องจากเด็ก ๆ พลาดการศึกษาที่สำคัญในช่วงล็อกดาวน์ การวางแผนในอนาคตสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4) จึงควรรวมถึงความรู้ทางกายภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับประเทศที่กระตือรือร้น โอกาสทั้งในกีฬาสำหรับทุกคนและกีฬาชั้นยอดจำเป็นต้องจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลดงบประมาณจาก COVID-19 ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้หญิงในการเล่นกีฬามากกว่าผู้ชาย นอกจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแล้ว เรามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าถึงกีฬาสำหรับสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือผู้ทุพพลภาพ และรับรองการเข้าถึงทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง (SDG 10) ภายในกรอบงาน SDG การยอมรับความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข (SDG 10)สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ