สล็อตแตกง่ายศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา: สิทธิมนุษยชนอยู่ที่ไหน?

สล็อตแตกง่ายศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา: สิทธิมนุษยชนอยู่ที่ไหน?

ในโลกของกีฬา สล็อตแตกง่ายศาลอนุญาโตตุลาการกีฬามีหน้าที่ระงับความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่ระบุตัวตน แต่พวกเขาก็ยังมีศักยภาพที่จะมีบทบาทในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้านกีฬาและมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่

ศาล  อนุญาโตตุลาการกีฬา  (CAS) 

มีสถานะสูงในฐานะหน่วยงานระงับข้อพิพาทสูงสุดในโลกของกีฬา แต่ CAS อาจมีบทบาทใดในความพยายามที่กว้างขึ้นในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่และกีฬาโดยทั่วไป คำถามนั้นเป็นหนึ่งในศูนย์กีฬาและสิทธิมนุษยชนที่กำลังสำรวจเคารพสิทธิ์ในข้อตกลงการเป็นเจ้าภาพในปี 2560 หน่วยงานด้านกีฬาระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และฟีฟ่า เริ่มรวมบทบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในกฎเกณฑ์และระเบียบการจัดงานในอนาคต

สัญญาเมืองเจ้าภาพใหม่ (HCC) สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี 2567 และ 2571 และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 2569 ได้รวมมาตราสิทธิมนุษยชนเป็นข้อกำหนดหลัก โดยการลงนามในสัญญา เมืองเจ้าภาพ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOC) และคณะกรรมการจัดงานท้องถิ่น (LOC) รับประกันต่อ IOC เพื่อปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนและรับรองว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับการแก้ไขในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศผู้รับและในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมถึงสหรัฐ หลักการชี้นำของประชาชาติเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ”

ตาม  มาตรา 3 ของธรรมนูญของฟีฟ่า 

“ ฟีฟ่ามุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจะพยายามส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ ”ตาม ระเบียบการประมูลที่แก้ไขแล้ว  สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 ฟีฟ่าคาดหวังให้ผู้เสนอราคาทั้งหมดเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงสิทธิของคนงาน เมื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมูลหรือการจัดงานหน้าที่ของ CAS คืออะไร?เอกสารเหล่านี้รวมถึงอนุญาโตตุลาการที่มีการอ้างอิงถึง CAS อย่างชัดเจน สัญญาเมืองเจ้าภาพโอลิมปิกใหม่สามารถกระตุ้นอนุญาโตตุลาการ CAS สำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาใด ๆ รวมถึงสิทธิมนุษยชน (ตามที่ระบุไว้ในหลักการที่ 13; ดูหลักการ 51.2) กฎเกณฑ์ของ FIFA กำหนดให้สมาคมสมาชิกทั้งหมดยอมรับเขตอำนาจศาลทั่วไปของ CAS โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ

บังคับของ FIFA ( ดูข้อ 57-59 ) นอกจากนี้ ข้อบังคับที่แก้ไขแล้วของ FIFA สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 ให้เขตอำนาจศาลเฉพาะของ CAS หากไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเป็นส่วนตัวได้อย่างรวดเร็วระหว่างทั้งสองฝ่ายเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 โอกาสและการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาจึงถูกจำกัดในแอฟริกาใต้และในระดับโลก การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้เน้นให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันหลายอย่างที่แทรกซึมอยู่ในโลกแห่งการกีฬา รวมถึงประเด็นเรื่องการรวมเข้า การเข้าถึงทรัพยากร อุดมการณ์ที่เป็นพิษ การเลือกปฏิบัติ ความยากจน และการขาดจุดโฟกัสของการพัฒนาแบบองค์รวม ในช่วงเวลาแห่งการแยกตัวและถอนตัว เราได้รับโอกาสในการประเมินระบบอีกครั้ง และทำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความหมายและมีการคิดล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่มากขึ้น ปัญหาสังคมในวงกว้างที่สะท้อน เสริมกำลัง และสนับสนุน โดยโครงสร้างอำนาจในกีฬาจะต้องถูกท้าทายโดยตรงในระดับบุคคลและระดับองค์กรสล็อตแตกง่าย